Sprawdź Nas !

Oferujemy kompletne doradztwo oraz wykonawstwo usług w zakresie:
 

 • PROJEKTOWANIA SIECI I PRZYŁĄCZY
 • KOMPLEKSOWEJ BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY WOD-KAN-GAZ
 • KOMPLEKSOWEJ BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ZASTOSOWANIEM SEPARATORÓW, ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH, POMPOWNI
 • OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALACJI: WYMIANA RUROCIĄGÓW, USUWANIE AWARII
 • DRENOWANIA TERENU
 • ZGRZEWANIA RUR PE METODĄ DOCZOŁOWĄ ORAZ ELEKTROOPOROWĄ
 • BUDOWY DRÓG, CHODNIKÓW
 • WSZELKIEGO RODZAJU ROBÓT ZIEMNYCH (NIWELACJA, WYKOPY, NASYPY)
 • TRANSPORTU
   

Roboty ziemne

Mając na uwadze, że każda inwestycja wymaga odpowiedniego przygotowania wstępnego Firma APRI-INVEST S.C. oferuje usługi związane z wszelakimi robotami ziemnymi.

Dysponując odpowiednimi maszynami, na podstawie projektu oraz obmiarów geodezyjnych wykonujemy wykopy oraz transport mas ziemnych, nawozimy wymagany materiał, niwelujemy teren.

Zakres robót jest niemalże nieograniczony, od wykopów pod fundamenty domu jednorodzinnego po wielkie hale przemysłowe, na korytowaniu dróg kończąc.

Kompleksowa budowa sieci i przyłączy wod-kan-gaz

W oparciu o dokumentację techniczną oraz wymagania projektowe oferujemy kompleksową budowę sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych wraz z przyłączami i przepinkami.

Samodzielnie prowadzimy roboty ziemne oraz montażowe, od prostych przyłączy do skomplikowanych wpięć do istniejących sieci wykonanych z różnego rodzaju materiału oraz o dowolnej średnicy.

W przypadku budowy kanalizacji tłocznej samodzielnie prowadzimy prace montażowe pompowni strategicznych oraz pompowni przydomowych wraz z uruchomieniem.
Dodatkowo oferujemy montaż szamb w postaci zbiorników betonowych lub tworzywowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i separatorów.

Zobacz więcej

Obsługa i konserwacja sieci

Starzejące się rurociągi lub błąd w technologi wykonywanych robót stwarzają ryzyko wystąpienia awarii, które wymagają natychmiastowej lokalizacji oraz realizacji.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie przy pracach monterskich Firma APRI-INVEST S.C oferuje obsługę i konserwację sieci wod-kan-gaz polegające na usuwaniu awarii na sieciach i przyłączach oraz wymianę rurociągów.

Odwodnienie gruntu (Drenowanie)

Wody opadowe, wysoki poziom wód gruntowych, nieprzepuszczalna gleba lub niejednorodny grunt mogą prowadzić do problemów w postaci zalewania piwnic lub zawilgocenia ścian budynku.

Aby uniknąć podobnych zagrożeń z niekorzystnego działania wody, oferujemy wykonawstwo drenażu opaskowego a także odwodnienia liniowego.

Kompleksowa budowa kanalizacji deszczowej

Coraz częściej kładzie się nacisk na wykorzystywanie wód opadowych z naszych budynków. Czy to dom, blok czy duża hala przemysłowa.

Firma APRI-INVEST S.C. oferuje kompleksową realizację prac dotyczących budowy kanalizacji deszczowych. Od prostego odprowadzenia wody deszczowej do zbiornika lub studni, do skomplikowanej sieci kanalizacji deszczowej rozbudowanej o separatory, zbiorniki retencyjne i pompownie.

Zobacz więcej

Budowa dróg i chodników

Oferując kompleksowe wykonawstwo inwestycji sieci, pod uwagę bierzemy również odtworzenie terenu w postaci drogi, chodnika, pobocza. Częste prowadzenie robót od A do Z sprawiło, że zdobyliśmy doświadczenie w robotach drogowych.

Firma APRI-INVEST S.C. oferuje budowę dróg, dróg dojazdowych, chodników i parkingów począwszy od wykorytowania, poprzez nawiezienie materiału kamiennego, zagęszczenie oraz ułożenia nawierzchni.

Zobacz więcej

Projektowanie sieci i przyłączy

Każda inwestycja, zanim zacznie być realizowana wymaga projektu sporządzonego na podstawie wydanych warunków i map do celów projektowych.

W oparciu o wymaganą dokumentację oraz przy uwzględnieniu istniejącej infrastruktury przygotowujemy docelowy projekt w porozumieniu z inwestorem.

Przewierty sterowane, przeciski

Centrum miasta z dużą ilością sieci technicznych, trudne technicznie tereny (drogi, kolej, przepusty czy rzeki) w doprowadzeniu mediów do inwestycji nie sprzyjają metodom odkrywkowym.

Firma APRI-INVEST S.C. wychodzi problemowi na przeciw i oferuje usługi przewiertów sterowanych oraz przecisków ograniczając dzięki temu destrukcję istniejącego terenu.

Zgrzewanie rur

Oferując kompleksową budowę sieci i przyłączy bierzemy pod uwagę zróżnicowanie materiału, z którego może być wykonywana inwestycja.

Często spotykanym materiałem jest Polietylen, do łączenia którego wykorzystuje się metodę zgrzewania. Zgrzewanie może być doczołowe oraz elektrooporowe co wymaga odpowiedniego sprzętu.

Jesteśmy w posiadaniu nowoczesnych, automatycznych, skalibrowanych zgrzewarek co pozwala na sprawne wykonywanie inwestycji. Dodatkowo posiadamy niezbędne uprawnienia a także wieloletnie doświadczenie przy pracy ze zgrzewarkami co rzutuje na rzetelność oraz pewność zgrzewu.