Nasze przykładowe realizacje

Przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej przy ul. Koszykarskiej w Krakowie
Przyłącza wody PE DN 50, kanalizacji sanitarnej DN 150 kamionka oraz kanalizacji sanitarnej PVC DN 150 dla budynku przemysłowego przy ul, Koszykarskiej w Krakowie.
Budowa sieci wody i kanalizacji w miejscowości Tomaszowice przy ul. Różanej
Budowa sieci wody PE DN 90 i kanalizacji PVC DN 200 wraz z pompownią strategiczną i rurociągiem tłocznym PE DN 90 wraz z przyłączami w miejscowości Tomaszowice przy ul. Różanej.