Budowa dróg i chodników

​Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC DN400 oraz DN250 wraz z włączeniem do cieku wodnego oraz budową drogi gminnej w miejscowości Konary gm. Mogilany
Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC DN400 oraz DN250 wraz z włączeniem do cieku wodnego oraz budową drogi gminnej w miejscowości Konary gm. Mogilany