Kompleksowa budowa kanalizacji deszczowej

Budowa sieci wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz gazowej w Modlnicy
Budowa sieci wody PE DN 110, kanalizacji sanitarnej i deszczowej PVC DN 200 oraz gazowej wraz z przyłączami na osiedlu "ZACISZE" w Modlnicy.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Białoprądnickiej w Krakowie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 oraz deszczowej PVC DN 200 wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz pompownią i studnią regulującą przepływ dla budynku "starego młynu" w Krakowie przy ul. Białoprądnickiej.
Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla Centrum Badawczo-Rozwojowego ECUMASTERS w Modlnicy
Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej rozbudowanego o separator materiałów ropopochodnych, trzema zbiornikami retencyjnymi 12m3, pompownią oraz studniami kontrolnymi w miejscowości Modlnica dla Centrum Badawczo-Rozwojowego ECUMASTERS.