Kompleksowa budowa kanalizacji deszczowej

​Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC DN400 oraz DN250 wraz z włączeniem do cieku wodnego oraz budową drogi gminnej w miejscowości Konary gm. Mogilany
Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC DN400 oraz DN250 wraz z włączeniem do cieku wodnego oraz budową drogi gminnej w miejscowości Konary gm. Mogilany
​Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC DN315 oraz DN250 wraz z kompleksowym wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej w Krakowie na ul. Rzepichy.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC DN315 oraz DN250 wraz z kompleksowym wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej w Krakowie na ul. Rzepichy.
​Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego
Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC DN500, DN315, DN250, DN200, sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z przyłączem, przyłącza wodociągowego PE DN90 z wykorzystaniem przewiertu sterowanego oraz przyłącza gazu DN90 w Skawinie przy ul. Piłsudzkiego dla budynku produkcyjno-biurowego MATPOL.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej PP DN315 na głębokości 3.5m w miejscowości Tomaszowice gm. Wielka Wieś.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej PP DN315 na głębokości 3.5m w miejscowości Tomaszowice gm. Wielka Wieś.
Budowa sieci wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz gazowej w Modlnicy
Budowa sieci wody PE DN 110, kanalizacji sanitarnej i deszczowej PVC DN 200 oraz gazowej wraz z przyłączami na osiedlu "ZACISZE" w Modlnicy.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Białoprądnickiej w Krakowie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 oraz deszczowej PVC DN 200 wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz pompownią i studnią regulującą przepływ dla budynku "starego młynu" w Krakowie przy ul. Białoprądnickiej.
Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla Centrum Badawczo-Rozwojowego ECUMASTERS w Modlnicy
Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej rozbudowanego o separator materiałów ropopochodnych, trzema zbiornikami retencyjnymi 12m3, pompownią oraz studniami kontrolnymi w miejscowości Modlnica dla Centrum Badawczo-Rozwojowego ECUMASTERS.