Kompleksowa budowa sieci i przyłączy wod-kan-gaz

​Budowa sieci wodociągowej PE DN110 oraz DN90 z wykorzystaniem przewiertu sterowanego pod drogą w miejscowości Tomaszowice przy ul. Różanej
Budowa sieci wodociągowej PE DN110 oraz DN90 z wykorzystaniem przewiertu sterowanego pod drogą, budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 z przyłączami oraz ciśnieniowej PE DN90 z budową i uzbrojeniem pompowni ścieków w miejscowości Tomaszowice przy ul. Różanej
Budowa sieci wodociągowej PE DN 110 z przyłączami z wykorzystaniem przewiertu sterowanego oraz budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej DN200 na głębokości 4m.
Budowa sieci wodociągowej PE DN 110 z przyłączami z wykorzystaniem przewiertu sterowanego oraz budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej DN200 na głębokości 4m.
​Budowa sieci wodociągowej PE DN110 i PE DN90 z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN200 z przyłączami w miejscowości Pisary gm. Zabierzów
Budowa sieci wodociągowej PE DN110 i PE DN90 z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN200 z przyłączami w miejscowości Pisary gm. Zabierzów
​Budowa sieci wodociągowej PE DN110 i DN90, kanalizacji grawitacyjnej PVC DN200 oraz kanalizacji deszczowej PVC DN200, DN160, DN110 wraz z nabudowaniem 28 zbiorników retencyjnych 10m3.
Budowa sieci wodociągowej PE DN110 i DN90, kanalizacji grawitacyjnej PVC DN200 oraz kanalizacji deszczowej PVC DN200, DN160, DN110 wraz z nabudowaniem 28 zbiorników retencyjnych 10m3.
​Budowa sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego DN100 z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej kamionka DN250 i ciśnieniowej PE DN63 wraz z nabudowaniem komory zasuw oraz przydomową pompownią ścieków w Krakowie ul. Starzyńskiego
Budowa sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego DN100 z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej kamionka DN250 i ciśnieniowej PE DN63 wraz z nabudowaniem komory zasuw oraz przydomową pompownią ścieków w Krakowie ul. Starzyńskiego
​Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego
Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC DN500, DN315, DN250, DN200, sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z przyłączem, przyłącza wodociągowego PE DN90 z wykorzystaniem przewiertu sterowanego oraz przyłącza gazu DN90 w Skawinie przy ul. Piłsudzkiego dla budynku produkcyjno-biurowego MATPOL.
Budowa przyłącza wody PE DN50 z wykorzystaniem przewiertu sterowanego i nabudowaniem studni wodomierzowej w Krakowie ul. Radzikowskiego
Budowa przyłącza wody PE DN50 z wykorzystaniem przewiertu sterowanego i nabudowaniem studni wodomierzowej w Krakowie ul. Radzikowskiego
Pełna wcinka do wodociągu DN300 z żeliwa sferoidalnego na zlecenie firmy zewnętrznej – Kraków ul. Bora Komorowskiego
Pełna wcinka do wodociągu DN300 z żeliwa sferoidalnego na zlecenie firmy zewnętrznej – Kraków ul. Bora Komorowskiego
Budowa sieci wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz gazowej w Modlnicy
Budowa sieci wody PE DN 110, kanalizacji sanitarnej i deszczowej PVC DN 200 oraz gazowej wraz z przyłączami na osiedlu "ZACISZE" w Modlnicy.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Białoprądnickiej w Krakowie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 oraz deszczowej PVC DN 200 wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz pompownią i studnią regulującą przepływ dla budynku "starego młynu" w Krakowie przy ul. Białoprądnickiej.
Budowa sieci wody i kanalizacji w miejscowości Wielka Wieś
Budowa sieci wody PE DN 110 i kanalizacji PVC DN 200 z przyłączami w miejscowości Wielka Wieś na ul. Bliźniaków.